Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt. Waarom we deze gegevens verzamelen. En hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van de Kamp & Van Gelder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
 • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
 • Foto en beeldmateriaal
 • Kadastergegevens en Kamer van Koophandel informatie en uittreksels
 • NAW-gegevens van eventuele personeelsleden van verantwoordelijke

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van de Kamp & Van Gelder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • BSN van eventuele personeelsleden van verantwoordelijke

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van de Kamp & Van Gelder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je uit te kunnen nodigen voor workshops of bijeenkomsten. Alsmede het verzamelen van hieruit voortvloeiende gegevens voor de analyse en evaluatie van gevolgde workshops en bijeenkomsten.
 • Van de Kamp & Van Gelder analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Van de Kamp & Van Gelder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van de Kamp & Van Gelder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van de Kamp & Van Gelder) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van de Kamp & Van Gelder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van de Kamp & Van Gelder deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van de Kamp & Van Gelder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Van de Kamp & Van Gelder jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Google Analytics, Google Inc., analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Softwareleveranciers zoals Afas, Exact Online, Yuki, Basecone, Visionplanner, Office 365 ten behoeve van de uitvoering van onze diensten.
 • Cloud tools zoals Trello, MailChimp, Survey-Monkey, ten behoeve van de planning, samenwerking op grond van onze dienstverlening of informatievoorziening.
 • Belastingdienst en Kamer van Koophandel, ten behoeve van de uitvoering van onze diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van de Kamp & Van Gelder gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Van de Kamp & Van Gelder gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/t...

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

Cookie: Google Analytics. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar. Het delen van overige informatie met Google is uitgezet. Wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP adres. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van de Kamp & Van Gelder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vdkvg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Van de Kamp & Van Gelder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van de Kamp & Van Gelder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zoals:

 • Gebruik van wachtwoorden, verificatiecodes en/of tokens.
 • Digitale wachtwoordenkluis.
 • Schermbeveiliging.
 • Indringeralarm/alarmsysteem in het bedrijfspand met persoonlijke code.
 • Beveiligde website met certificaat.
 • Beveiligingsbeleid met onder meer firewall, spamfilter en virusscanner, protocol gebruik elektronica-, internet werknemers en clean desk policy.
 • Zakelijke mobiele telefoons en laptops beveiligd met wachtwoord en/of vingerafdruk en/of schijf-encryptie.
 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden.
 • Gecertificeerd afvoeren van documenten met persoonsgegevens en harde schijven/elektronica.
 • Gebruik disclaimer in e-mail.
 • Backup- en herstelprocedures.
 • Beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd).
 • Voor zover vereist Sub verwerkersovereenkomsten met derden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Privacybeleid Van de Kamp & Van Gelder. Versie 3. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 04-05-2018.

Deze website gebruikt cookies

Heb je hier geen bezwaar tegen? Klik dan op op deze link: Ik accepteer cookies.

draglink-outchatmenuspotmaillinkedinvimeoyoutubetwitterwhatsappinstagramfacebookcheckplus