Sinds 27-09-2020 moeten belanghebbenden in een onderneming verplicht ingeschreven zijn in het UBO-register. Je hebt nog tot en met 27-03-2022 de tijd, maar vergeet het niet. Wat moet je weten?

Wwft. Op grond van de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), moet sinds 27 september 2020 iedere UBO (Ultimate Beneficial Owner), oftewel: uiteindelijk belanghebbende van een onderneming in Nederland, verplicht worden ingeschreven in het UBO-register.

Voor wie en voor wie niet? De verplichting geldt onder andere voor B.V.’s, stichtingen, maatschappen, Vof’s, CV’s, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met een onderneming. De verplichte UBO-registratie geldt niet voor eenmanszaken, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid zonder onderneming, Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en beursgenoteerde ondernemingen.

Deadline. Je hebt tot en met 27 maart 2022 de tijd om UBO’s in te schrijven in het UBO-register. Inschrijven kan via de website van de Kamer van Koophandel. Let op. Alleen personen binnen de onderneming die tekenbevoegd zijn (of de notaris), kunnen UBO’s inschrijven. Indien je per 27 maart 2022 niet aan de verplichting hebt voldaan, is er sprake van een economisch delict. Dat kan reden zijn voor het opleggen van een bestuurlijke boete.

Wat zijn UBO’s?

UBO’s zijn de natuurlijke personen die voldoen aan een of meerdere van de opgesomde criteria van een onderneming.

BV. Voor een BV zijn dit natuurlijke personen die:

 • meer dan 25% van de aandelen hebben;
 • meer dan 25% van de stemrechten hebben;
 • meer dan 25% een economisch belang hebben;
 • het feitelijk zeggenschap hebben op basis van andere middelen, bijv. de aandelen zijn zo verdeeld waardoor er niemand meer dan 25% van de aandelen heeft. De UBO’s zijn dan de bestuurders (directeur) van de onderneming.

Vof, maatschap of CV. Voor een Vof, een maatschap, een CV of een vereniging (waarvoor de verplichting geldt) zijn dit de natuurlijke personen die:

 • meer dan 25% gerechtigd zijn tot het vermogen;
 • meer dan 25% van het stemrecht hebben;
 • feitelijk zeggenschap hebben op basis van andere middelen.

Stichtingen. Voor stichtingen zijn dit de natuurlijke personen die:

 • meer dan 25% begunstigde van het vermogen zijn;
 • meer dan 25% van de stemrechten hebben;
 • feitelijk zeggenschap hebben op basis van andere middelen.

Openbaar/niet openbaar

Openbaar. Een deel van de UBO-gegevens is openbaar. Iedereen mag deze tegen een betaling van € 2,50 inzien. Dit zijn:

 • voor- en achternaam van de UBO;
 • geboortenaam en het geboortejaar van de UBO;
 • nationaliteit en woonstaat van de UBO.

Niet openbaar. De overige gegevens van de UBO’s zijn afgeschermd en kunnen alleen door bevoegde autoriteiten worden ingezien. Dit zijn:

 • geboorteland, geboorteplaats en geboortedag;
 • woonadres;
 • BSN en TIN (Tax Identification Number);
 • kopie van een geldig identiteitsdocument;
 • documenten waaruit de aard en omvang van het economisch belang blijkt.

Deze website gebruikt cookies

Heb je hier geen bezwaar tegen? Klik dan op op deze link: Ik accepteer cookies.

draglink-outchatmenuspotmaillinkedinvimeoyoutubetwitterwhatsappinstagramfacebookcheckplus