De kleineondernemersregeling voor de BTW verandert per 1 januari 2020. De kleineondernemersregeling (KOR) wordt vervangen door de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting. Is jouw omzet lager dan € 20.000 per jaar? Dan kun je kiezen om vrijgesteld te worden van BTW. Als je direct met ingang van 2020 de vrijstelling wilt toepassen moet er voor 20 november 2019 een verzoek worden gedaan aan de belastingdienst.

Aanmeldformulier. Je kunt hier het aanmeldformulier downloaden. Mocht je op dit moment een ontheffing voor administratieve verplichtingen hebben voor de BTW, dan meldt de belastingdienst je automatisch aan voor de vrijstelling.

Huidige regeling. De huidige regeling kan toegepast worden voor ondernemers die natuurlijke personen zijn (zoals een eenmanszaak of een vennootschap onder firma). Dit houdt in dat rechtspersonen zoals een B.V. geen kleineondernemersregeling kunnen toepassen.

De regeling kan toegepast worden als er op jaarbasis minder dan € 1.883 aan omzetbelasting afgedragen moet worden. Als het BTW-bedrag minder dan € 1.345 is hoeft er geheel geen BTW te worden afgedragen (BTW-bedrag tussen de € 1.345 en € 1.883, dan hoeft een deel van de BTW niet te worden afgedragen). Wanneer de kleineondernemersregeling van toepassing is kan tevens verzocht worden om een vrijstelling van administratieve verplichtingen. Dit betekent dat er geen aangiftes BTW meer hoeven te worden ingediend.

Nieuwe regeling. De huidige regeling wijzigt per 1 januari 2020. Er kan om toepassing verzocht worden indien de omzet lager is dan € 20.000 per jaar. Er wordt dus niet meer gekeken naar het afgedragen bedrag aan BTW. De nieuwe regeling is toegankelijk voor alle ondernemers, hierdoor kan de vrijstelling ook door B.V.'s worden toegepast. het toepassen heeft de volgende gevolgen:

  • Er hoeft geen BTW meer in rekening te worden gebracht aan klanten.
  • Er hoeft geen aangifte BTW meer te worden ingediend.
  • De omzet moet wel worden bijgehouden.

Let op: omdat er geen aangiftes BTW meer ingediend hoeven te worden, kan er geen teruggave van BTW over de kosten en investeringen geclaimd worden. Dit kan een nadeel zijn in jouw situatie.

Indien er is verzocht om toepassing van de vrijstelling dan geldt deze in principe voor 3 jaar.

Op het moment dat de omzet hoger wordt dan € 20.000, dan is de regeling niet meer van toepassing. Er moet vanaf dat moment weer BTW in rekening worden gebracht aan klanten. Tevens moeten er weer aangiftes BTW worden ingediend. Hiervoor is een afmeldformulier beschikbaar dat aan de belastingdienst moet worden gestuurd.

BTW terugbetalen. De ondernemer die vanaf 2020 kiest voor de vrijstelling wordt voor de BTW aangemerkt als een ondernemer die vrijgestelde prestaties verricht. Dit kan betekenen dat eerder in aftrek gebrachte BTW op bijvoorbeeld investeringen terugbetaald moet worden aan de belastingdienst (herzieningsbepalingen). Dit blijft echter achterwege als het jaarlijks terug te betalen bedrag lager is dan € 500.

De termijn waarin de aftrek van voorbelasting kan worden herzien bedraagt voor roerende zaken 4 jaar na het jaar van ingebruikname en voor onroerende zaken 9 jaar na het jaar van ingebruikname.

Let op: voor eigenaren van zonnepanelen geldt dit ook! Losse panelen op het dak van jouw woning worden aangemerkt als roerende zaken. De herzieningsperiode beloopt het jaar van ingebruikname en de volgende 4 jaren. Als eigenaar van zonnepanelen moet je dus nagaan of de vrijstelling nadelige gevolgen heeft.

Advisering. Laat je goed voorlichten of het aanmelden voor de nieuwe regeling in jouw situatie gunstig is. Wil je meer weten? Neem dan contact op met jouw relatiebeheerder.

Deze website gebruikt cookies

Heb je hier geen bezwaar tegen? Klik dan op op deze link: Ik accepteer cookies.

draglink-outchatmenuspotmaillinkedinvimeoyoutubetwitterwhatsappinstagramfacebookcheckplus