Wat we eigenlijk allemaal al wisten heeft de rechter onlangs bevestigd. De belastingheffing over het BOX III vermogen is veel te hoog. Helaas hebben we weinig aan deze uitspraak. Want de rechter heeft aangegeven dat de wetgever hiervoor zelf een oplossing moet bieden. De oplossing dat de belasting wordt geheven over het werkelijke rendement is er nog niet.

Belasting BOX III. De belastingheffing wordt berekend over een fictief rendement. Tot 2016 was dit een verondersteld rendement van 4%. Vanaf 2017 is dit veronderstelde rendement afhankelijk van het vermogen (3 schijven/2,871% - 5,39%). In de praktijk kon het fictieve rendement niet gehaald worden zonder veel risico te nemen. Veel mensen hebben een deel van hun vermogen op een spaarrekening staan, waarbij de rente nagenoeg nihil is. Hierdoor is de belastingheffing meestal hoger dan het rendement op de spaarrekening.

Uitspraak juni 2019. De rechter heeft beslist dat een rendement van 4% op het spaardeel van het vermogen niet reëel is (2013-2014). Dit lijkt positief. Maar helaas hebben we weinig aan deze uitspraak. Want de rechter heeft ook aangeven dat de wetgever zelf met een oplossing moet komen. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Hoewel er in 2017 een aanpassing in de heffing is doorgevoerd, is er nog geen heffing op basis van het werkelijke rendement. Komende Prinsjesdag komt hier mogelijk meer informatie over beschikbaar. We houden dit voor je in de gaten. De bezwaarschriften t/m 2016 inzake de BOX III heffing zullen naar verwachting in de komende periode worden afgewezen.

Massaal bezwaarprocedure 2017 en 2018. Voor 2017 en 2018 kon je eventueel meedoen met de massaal bezwaarprocedure. Indien jouw BOX III heffing een buitensporig zware last is in samenhang met jouw hele financiële situatie. Inclusief jouw andere inkomen. Dit lijkt gemiddeld genomen een onmogelijke opgave. Omdat wij als kantoor de kans op succes heel klein achten, hebben wij er niet voor gekozen om voor onze klanten automatisch bezwaar te maken.

Wat te doen? Met de uitspraak in juni 2019 lijkt de kans op succes steeds kleiner te worden. Daarom denken wij dat het geen zin meer heeft om massaal bezwaar te maken. Alleen bij een heel hoog BOX III vermogen in combinatie met een individuele buitensporige last (onderbouwd), kan het zinvol zijn om individueel bezwaar te maken. Dit kan tot 6 weken na vaststelling van de definitieve aanslag. Indien gewenst kunnen wij je helpen bij het maken van dit bezwaarschrift en het voeren van een eventuele procedure. Neem in dat geval even contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies

Heb je hier geen bezwaar tegen? Klik dan op op deze link: Ik accepteer cookies.

draglink-outchatmenuspotmaillinkedinvimeoyoutubetwitterwhatsappinstagramfacebookcheckplus